robert-bye-cKBsq-5U17A-unsplash_edited.jpg

En grønn plattform for grønne valg.

Pinsj ønsker å være mer enn en leie- og utleietjeneste. På inspirasjonssiden kan du lese om reparasjonstips, grønt friluftsliv og spennende intervjuer om bærekraft.

Tar du godt vare på soveposen din kan den gi deg gode og varme turnetter i mange, mange år. Utstyr som blir tatt vare på og brukt lenge er et viktig miljøtiltak vi alle kan bidra til. Her kommer noen tips til hvordan du kan ta best vare på soveposen din (og andres om du låne eller leier).

Image by Jack Sloop
suhyeon-choi-aoAvYRsjr1M-unsplash.jpg

Miljøvettregel #2

Sats på opplevelser, ikke utstyr!

carl-cerstrand-nyghAPuJQC8-unsplash.jpg

Mer eventyr.

Mindre avtrykk.